15 Temmuz 2018 Pazar
Son Konular

Şeyhi

Şeyhi15.asrın önemli denilecek bir diğer şairidir Şeyhi. Har-name ve Hüsrev ü Şirin mesnevisinden dolayı bilinir, ayrıca bir de Divan’ı vardır.

Edebi kişiliği bir yana bir tıp adamıdır Şeyhi ve asıl adı Yusuf Sinaneddin’dir. Kütahya – Germiyan doğumludur. O sıralarda orada Germiyanoğulları bulunmaktaydı. Bahsettiğimiz zamanlar 15.asır olduğu için henüz Osmanoğulları yüzünü Anadolu ve Doğu’ya çevirmemişti. Sinaneddin, öğrenimi memleketinde tamamladıktan sonra daha iyi bir eğitim için İran’a gitmiş ve orada tıp, tasavvuf, edebiyat alanlarında ilerlemiş. Şeyhi adını ise Hacı Bektaşi’ye intisap ettiği zamanlarda almış ve mahlas olarak kullanmaya başlamış.

Şeyhi, Germiyan Beyi II.Yakub’un hizmetindeyken Emet, Simav ve Kütahya’nın Osmanlı tarafından düğün hediyesi olarak alınmasından sonra Osmanlı mülküne gelmiş.  Çelebi Mehmed ile II.Murad’a hizmet etmiş.

II. Murad’ın gözünü tedavi ederek, sarayda padişahın özel doktoru olmuş. Hatta ağırlaşan bu gözü tedavi ettiği için ona tımarlık verilmiştir. Şairin Har-name adlı eserini yazmasına da bu tımar toprakları neden olmuştur.

Mesnevi şairi olarak tanımlayabiliriz Şeyhi’yi ama kaside olarak baktığımızda en çok kasideyi II.Murad için yazmıştır. Divan’ında bulunan Kerem Kasidesi Yakup Bey’e yazılmış onun dışındaki kasideler ise II.Murad içindir.

Saraya yakın olması onun eğitimini de sağlamlaştırıp sürekli kendisini geliştirmesine maiyet vermiştir. Şeyhi, kelimeleri güçlü bir şairdir. Klasik edebiyatın kurucusu olarak bilinir. Aruzu oldukça iyi kullanır ve kelime hatası yapmaz.

Hakkında Diba Bahadıroğlu

Nediobu Kültür & Sanat Kategorisi Editörü

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*