15 Temmuz 2018 Pazar
Son Konular

Necati

NecatiDivan şiirinin unutulan biraz da vefasızlık yapılan bir şairidir Necati. Türk klasik edebiyatı sayılan Osmanlı edebiyatının 15.asırdaki en önemli şairidir. Etkisi öyledir ki yaşamında kendisine bağlı şairlerin olduğu bir meclisi dahi vardı.

Ne zaman doğduğu bilinmemekle birlikte ölüm yılı 1509 olarak belirlenmiştir Necati’nin.  Bu bakımdan onun hakkında tahminler yapılmakta ve bu tahminler diğer şairlerden kalan bilgilerle karşılaştırılarak hayatı kaba taslak ortaya çıkmaktadır. Malum 15.asırda sergüzeştname ve ona benzer bir tür gelişmediği için bilgiler sınırlıdır. Eserlerine bakarak onun nasıl bir şair olduğunu anlamakla yetinmeliyiz. Ben ise kuru bilgiden ziyade sevdiğim bir iki beyti üzerinden yorum yapmayı tercih ediyorum:

Āşık olmışdur güneş ey dil-ber·i raʿnā saña
Tolanur dünyāyı hergiz bulımaz hem-tā saña

Önce Türkiye Türkçesine çevireyim : Aşık olmuştur güneş ey dilber-i râna sana / Dolanır dünyayı asla bulamaz sana hem-ta.

Diyor ki üstad: Ey güzel yüzlü dilber! Güneş sana aşık olmuştur ve aşık olduğu için dünyayı dolanır durur. Dünyayı dolanır durur da senin gibisini bulamaz. Duru bir anlatım… Birkaç Farsça sözcük dışında saf bir Türkçe, duraksız tertemiz bir anlatım.

Bir diğer gazel beyti ki bu da Necati’nin  şiir anlayışını yansıtan nadide beyitlerden:

Mümkin midür ki ṣarıla bir sīm-ten baña
Ölem gidem meger ki ṣarıla kefen baña

Türkiye Türkçesi: Mümkün müdür ki sarıla bir sim-ten (gümüş tenli) bana / Öleyim gideyim meğer ki sarıla kefen bana

Der ki: Bir gümüş tenli sevgilinin bana sarılması hiç mümkün mü ? Bana sarılsa sarılsa ölüp gittiğimde bir kefen sarılır.

Hakkında Diba Bahadıroğlu

Nediobu Kültür & Sanat Kategorisi Editörü

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*